Refuel Magazine i salg hos Narvesen!
Refuel Magazine i salg hos Narvesen!
Refuel Magazine i salg hos Narvesen!

Refuel Magazine i salg hos Narvesen!

Det nye norske bilbladet har blitt sendt ut til alle medlemmer i AMCAR, men kan nå også kjøpes i løssalg.

AMCAR har etter hvert fått stadig flere medlemmer som har ikke-amerikansk bil som hovedinteresse. Det har medført at det har blitt et økende problem med medlemmer som mottar et medlemsblad som ikke reflekterer deres interesser, som naturlig nok oppleves som både urettferdig og lite inkluderende. Undertegnede som er redaktøren av AMCAR (og nå nye Refuel Magazine) tok opp denne problemstillingen under AMCAR klubbforum i april 2023, og lanserte der ideen om et nytt blad kalt Refuel for de som foretrekker ikke-amerikansk, mens Amcar Magazine ville bestå som et blad for amerikansk bil. Dette var da løse tanker og ikke så mye mer, men så ga styret grønt lys for to nummer av Refuel Magazine allerede i 2024, som gjorde at alle medlemmer av AMCAR mottok det aller første nummeret av Refuel Magazine i postkassen i starten av mai. Nå er også bladet tilgjengelig i Narvesen, som betyr at også ikke-medlemmer kan få tilgang til det helt nye norske bilbladet.

Et andre nummer av Refuel vil komme senere i år, og tanken på nåværende tidspunkt er at alle medlemmer selv kan få krysse av for hva de ønsker å motta i 2025: Amcar Magazine, eller Refuel Magazine, og forhåpentligvis vil det også bli mulig å få begge bladene for de med bred bilsmak. Det står i formålsparagrafen at AMCAR gjennom blant annet publikasjoner skal utbre allmenn kjennskap om bilhobbyen og fremme interessen for hobbybiler. Klubben skal ha som mål å knytte sammen medlemmene i den sak klubben står for, fremme kameratskapet og være et forum gjennom hvis organer man kan møte likesinnede personer og utveksle erfaringer, samt opplysninger angående kjøretøyene, både teknisk og samfunnsmessig. Når 45 prosent av medlemsmassen opplyser at de har ikke-amerikansk entusiastbil (enten i tillegg til amerikansk bil, eller bare ikke-amerikansk alene), så vil det være mot AMCARs egen formålsparagraf å kun ha et medlemsblad som reflekterer amerikansk bil.

 

- Det er enormt viktig at bilhobbyen står samlet i årene som kommer, og der har også vår organisasjon et ansvar for å skape et fellesskap for alle som har interesse for bil. Vi må rett og slett endre oss for bedre å skape tilhørighet og fellesskap for alle, uansett hva de kjører, og Amcar og Refuel Magazine side om side vil være med på akkurat det.

- AMCAR skal være for alle motorentusiaster der ute. Uansett om du kjører Hot Rod, skamsenket Subaru, kliss original Ascona, premievinnende Pontiac, elegant Maserati, bøllete Challenger, stilfull Bentley, gøyal MX-5, trofast Volvo 240, høyreist Ford F-serie pickup, bitteliten Kei Car, flashy Lamborghini, blodtrimmet Audi eller simpelthen en helt ordinær Toyota Camry med 500.000 km på telleren. Bilentusiasme kommer i alle former og farger. Hvor bilen kommer fra spiller ingen rolle. Det som spiller en rolle er om eieren er entusiast eller ikke, og alle entusiaster bør føle og oppleve at AMCAR er til for dem. Vi jobber for deg og din bilinteresse, og ønsker at alle entusiaster skal føle et fellesskap. Et nytt Refuel Magazine vil være et viktig skritt på veien i så måte, sier redaktør Landsem.