Trump om elbiler: «De går ikke langt, de koster for mye, og de kommer alle til å bli laget i Kina».
Trump om elbiler: «De går ikke langt, de koster for mye, og de kommer alle til å bli laget i Kina».
Trump om elbiler: «De går ikke langt, de koster for mye, og de kommer alle til å bli laget i Kina».

Trump om elbiler: «De går ikke langt, de koster for mye, og de kommer alle til å bli laget i Kina».

Valgkampen i USA: Biden-administrasjonen har satset hardt på det grønne skiftet, men bilfabrikantene sliter med å nå salgsmålene for elbiler.

Den antatt største nyhetssaken på verdensbasis i 2024 vil være hvem som vinner det amerikanske presidentvalget. Demokratenes sittende president Joe Biden eller republikanernes kandidat Donald Trump.

De to er uenige om det meste, det gjelder også når det handler om elbiler og satsingen på det grønne skiftet. Biden-administrasjonen har lagt ambisiøse mål hvor elbil-produksjonen skal utgjøre 60% av bilproduksjonen i USA i 2030, samt kunngjort at man skal investere 3,5 milliarder dollar i 58 ulike strøm-prosjekt for å oppgradere det amerikanske strømnettet som lenge har vært kjent for å være gammelt og dårlig vedlikeholdt, og lite egnet for å kunne forsyne ladenettverket som trengs hvis alle skal kjøre elektrisk.  

Det ambisiøse målet på 60% innen 2030 ser imidlertid ut til å bli drastisk senket grunnet salgstallene for elektriske biler som er langt unna det Biden-administrasjonen hadde håpet, og til tross for at den mektige fagforeningen UAW (United Auto Workers) stilte seg bak Biden-kampanjen i januar, så har også UAW uttrykt bekymring over Bidens foreslåtte opptrapping av elbil-produksjonen. Trump har adressert UAWs støtte til Biden, og la til at deres ledere var "like blind sheep", men fortalte også at "the autoworkers are going to vote for Trump."

GM og deres sjef Mary Barra har vært blant de mest aktive støttespillerne for elbiler, men også Barra måtte fortelle aksjeholderne etter at resultatene fra tredje kvartal 2023 kom inn, at det opprinnelige målet om å bygge 100.000 elbiler siste halvår 2023 og 400.000 elbiler i første halvår 2024 måtte oppgis grunnet den lave etterspørselen etter nye elbiler. Et planlagt nytt fellesprosjekt mellom GM og Honda verdt 5 milliarder dollar for å utvikle en rimelig elbil er blitt skrinlagt.

Mercedes-Benz har måttet selge sine elbiler med stort tap for å få kunder til å kjøpe bilene, og konsernets sjef Harald Wilhelm uttalte i fjor høst at elbil-salget ikke er bærekraftig. "This is a pretty brutal space. I can hardly imagine the current status quo is fully sustainable for everybody."

Dette gjelder alle større bilkonsern, og Toyotas Akio Toyoda som lenge har uttalt seg skeptisk om realismen i elbil-eventyret har uttalt «People are finally seeing reality" når det gjelder de reelle problemene tilknyttet strømforsyning, ladenettverk, mineral-tilgang og produksjon av elbiler for et globalt marked.

Det er også noe Donald Trump har vært klar på, og hans dom over elbiler er kort og brutal:

"They don't go far, they cost too much, and they're all going to be made in China".

På papiret er Trump imidlertid "all for" EV produksjon, men mener en elektrisk fremtid vil være upraktisk og urealistisk på kort sikt grunnet den amerikanske strømforsyningen som han har beskrevet som "obsolete and a disaster."

"Electric cars — there's not even the possibility to go all-electric. This Biden all-electric mandate is by very, very stupid people," har Trump uttalt.

Så får man se hvem av de to kandidatene det amerikanske folk vil stemme på når valget skal avgjøres til høsten, og hva det eventuelt vil ha å si for den amerikanske bilindustrien og satsingen på elektriske biler.